omslag

Vakantierooster 2020

Tijdens de schoolvakanties en erkende feest- en vrije dagen zullen er geen lessen gegeven worden.
Bij uitval van een les wegens ziekte van een docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

 relax

2020
Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 01 maart
Goede Vrijdag 10 april
Pasen 12 en 13 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie  28 april t/m 10 mei
Hemelvaartsdag  21 en 22 mei
Pinksteren  31 mei en 01 juni
Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus