omslag

Vakantierooster 2020

Tijdens de schoolvakanties en erkende feest- en vrije dagen zullen er geen lessen gegeven worden.
Bij uitval van een les wegens ziekte van een docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

 relax

Zomervakantie 2020

11 juli 2020 t/m 23 aug. 2020

Herfstvakantie

12 okt. 2020 t/m 20 okt. 2020

Kerstvakantie

21 dec. 2020 t/m 04 jan. 2021

Voorjaarsvakantie

13 febr. 2021 t/m 21 febr. 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Pasen

04 en 05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

26 april 2021 t/m 09 mei 2021

Hemelvaartsdag

13 (en 14) mei 2021

Pinksteren

23 mei en 24 mei 2021

Zomervakantie 2021

24 juli 2021 t/m 05 sept. 2021