Verhalen verteller

Verhalen verteller

Wie schrief geer uch?
Waarom zijn er zoveel Limburgers met de naam Smeets of Janssen, Peters of Pieters, Schreurs of Bonhomme?
Wat betekent Dieudonnée of Desirée als voornaam? Naar wie is Vüs, Sjra, Joep en Tilla vernoemd?
Waarom noemden mensen zich Vroegop? Zijn onze namen Germaans, zijn ze naar een heilige vernoemd of naar een plek zoals Ortmans of Op de Camp.
Namen zijn raadsels, die iets zeggen over onze voorouders, soms van heel lang geleden.
Limburgse namen wijken sterk af van die van de rest van Nederland. Soms komen ze uit Franstalig gebied of hebben ze Duitse wortels. Goertz of is hetzelfde, hoezo? Sinds wanneer hebben mensen een achternaam en kan die veranderen? Een boeiend verhaal.

Ken je plekje, stad of omgeving
Wat is de historie van je geboortestad of – streek of van de plaats waar je nu woont? Waarom is Limburg zo anders? Waarom zijn Venlo, Roermond, Heerlen en Maastricht totaal verschillend?
Zagen onze stad, streek of dorp er honderden jaren gelden anders uit? Voelden we ons Limburgers, Valkenburgers of bewoners van Sint Gieteren? Wie waren onze bazen, de Brabanders, de Spanjaarden, de Oostenrijkers of de Hollanders?
Waren we arm of rijk, gelovig of ongelovig? Waarom kwamen er tal van kloosters uit Duitsland of Frankrijk? Wat was de rol van de kerk? Waarom was er een lijkweg tussen twee dorpen?
Afhankelijk of het om een stad, stadje, dorp of streek gaat zoeken we dat voor u uit en vertellen u er een boeiend verhaal over.

Help! De Fransen komen
In 1794 werd Limburg, oost en west een Frans departement, de Nedermaas. Alles werd plots anders. De pastoor moest trouw zweren aan de Franse wet, anders ging de kerk op slot. Men kerkte stiekem, soms ondergronds.
Kloosters werden gesloten en verkocht.
De week en de zondag verdwenen, het werd tien dagen. De maanden werden anders, de jaartelling eveneens, er waren zelfs tien i.p.v. 24 uur in een dag, dus nieuwe uurwerken.
Alle burgers werden gelijk, égalité maar bijna niemand sprak Frans en dat moest wel. In Limburg werd 20 jaar eerder dan in de rest van het land de burgerlijke stand ingevoerd, vooral vanwege de dienstplicht. Uiteindelijk komt men in opstand, de Boerenkrijg maar die werd snel onderdrukt. Braaf gingen we mee met Napoleon, zelfs tot in Rusland.
Maar de vernieuwingen bleven na 1814, zoals het decimale stelsel, de voor- en achternaam, nieuwe maten en gewichten, rechts rijden en er zijn nog meer zaken te noemen. We hebben veel aan de Franse tijd te danken.

Tekens in het veld
Het is al op tal van plaatsen verteld maar het blijft actueel, vooral op het platteland. In Limburg staan buiten de stad of het dorp veel relicten die geen verband houden met de landbouw, zoals woord-kruisen, veldkruisen en hagelkruisen.
Tal van kapellen zijn er, gewijd aan Maria, Barbara of andere heiligen, zoals Sint Steffan.
Wij vinden grenspalen tussen België, Duitsland en Nederland en aan weerszijden van de Maas. Maar ook tussen gemeentes, bijvoorbeeld tussen Maastricht en Heer en rond Eijsden – Margraten.
Er zijn grensstenen, de Rein tussen eigendommen van families

Evert van Acker