Disclaimer

 • Diisclaimer

  disclaimer

  Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
  Vumaasland spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Vumaasland als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Vumaasland niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
  Vumaasland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
  De Vumaasland-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Vumaasland liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Vumaasland. Vumaasland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Vumaasland geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
  Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Vumaasland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.
  Vumaasland vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Vumaasland en Vumaasland geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Vumaasland. Tevens is Vumaasland niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Vumaasland die de informatie toegankelijk maakt.
  Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Vumaasland in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

  Fotografie: Reclamebureau Magenta, Sittard. Het kopi─Śren of gebruik maken van deze afbeeldingen is niet toegestaan.

 • Cookies

  VuMaasland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. VuMaasland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
  Cookies
  Deze website maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen en bevatten gegevens zoals:

  Hoe vaak u deze website bezoekt
  Welke pagina's op deze website u bezoekt
  Of u deze website al eerder heeft bezocht
  Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
  Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen

  Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze nooit doorspelen aan derden.

  Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van VuMaasland, dan kunt u een e-mail sturen via dit formulier.
  In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.