a_cover bridge britain camera clay flowers music palet pottery yoga

Historie

Wat: Lezing waarbij de deelnemers zelf een onderwerp kiezen uit

de Wereldgeschiedenis of uit de Geschiedenis van Limburg

Waar: Op locatie / flexibel aantal deelnemers

Duur: 2 uur

Kosten: € 96,00